Register as a client

talem qualem-reël

Die toepassing van die talem qualem-reël