Openbare oorlaste: Wetlike regte in terme van wetgewing

Persone wat ontwrigtende dade van onaanvaarbare gedrag in openbare plekke pleeg, mag gewaarsku en daarna deur die owerhede in hegtenis geneem word. Die oortreder sal aanspreeklik wees vir ‘n boete, gevangenisstraf of beide by skuldigbevinding. Hoe word hierdie toepassing van ons regte behaal deur ‘n gewone burger? ‘n Openbare oorlas is ‘n kriminele misdaad; dit …

Openbare oorlaste: Wetlike regte in terme van wetgewing Read More »