Register as a client

Aktesekretaresse

Cluver Markotter benodig die dienste van ‘n persoon met toepaslike naskoolse opleiding en/of ervaring vir diensaanvaarding as ‘n

AKTESEKRETARESSE

in die firma se

AKTESAFDELING

Vereistes:

• Ten minste 5 – 10 jaar se ondervinding in die voorbereiding van transportdokumente en verwante dokumentasie;
• Ten volle tweetalig (Afrikaans en Engels)
• Ondervinding in die volgende is ‘n vereiste:
o Gewone en deeltiteltransporte;
o Boedeltransporte.

• Ondervinding in die volgende is ‘n aanbeveling:
o Konsolidasies en onderverdelings; en
o Opening van deelregisters.

• Ondervinding in die volgende stelsels sal ‘n aanbeveling wees:
o GhostConvey; en
o Legal Suite

Belangstellende en toepaslik gekwalifiseerde persone word uitgenooi om aansoeke, vergesel van ‘n volledige Curriculum Vitae, te rig aan Ann Keyter. Aansoeke moet ons teen nie later nie as 30 October 2021 bereik en moet per e-pos gestuur word aan annk@cluvermarkotter.law
Alle aansoeke word as vertroulik ontvang en oorweeg.

Share this article